Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Nieuwsbrief 12 september 2018

Hieronder in de bijlage kunt u een samenvatting downloaden van de nieuwsberichten die in de afgelopen periode op het ouderportaal zijn geplaatst. In school in de hal (hoofdingang) en hal van de kleuters hangt hiervan ook een exemplaar aan het prikbord.
lees meer ...

Schoolgids 2018-2019

In de bijlage hieronder kunt u de nieuwe Schoolgids 2018-2019 downloaden.  Afgelopen maand juli is de schoolgids door de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.  
lees meer ...

Nieuwe leerlingenraad gekozen

Er zijn verkiezingen geweest voor de nieuwe leerlingenraad. De volgende leerlingen zijn democratisch gekozen: Eise (groep 4), Ferre (groep 5), Sjoerd (groep 6), Yort (groep 7) en Eke (groep 8). We wensen de leerlingen in de leerlingenraad veel succes toe om hun klas/groep en de school in dit schooljaar zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
lees meer ...

Schoolgids 2018-2019 en de Jaarkalender

De nieuwe schoolgids 2018-2019 staat op het ouderportaal en is ook op de website te vinden en te lezen. Een exemplaar van onze nieuwe Jaarkalender met alle ‘praktische' informatie zoals o.a. het vakantierooster, gymnastiek, overblijven en namen en adressen is/wordt deze week samen met de Hulpouderlijst via het oudste kind aan alle gezinnen uitgedeeld. 
lees meer ...

Nieuwsbrief 11 juli 2018

Dit is de allerlaatste papieren nieuwsbrief die de (oudste) leerlingen meekrijgen. Vanaf komend schooljaar worden nieuwsberichten, foto's en documenten via het Ouderportaal Mijn School met ouders gedeeld.
lees meer ...

Vakantierooster + extra vrijde dag 2018-2019 alle scholen Ambion

Hieronder het vakantierooster en de Ambiondag voor het komende schooljaar zoals deze voor alle scholen van Ambion gaat gelden. Ambiondag                 wo. 3 oktober 2018  (studiedag alle leerkrachten Ambion) Herfstvakantie            za. 20 oktober 2018 t/m zo. 28 oktober 2018 Kerstvakantie             za. 22 december 2018 t/m zo. 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie      za. 16 februari 2019 t/m zo. 24 februari 2019 Meivakantie                vr. 19 april 2019 t/m zo. 5 mei 2019 (inclusief Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag) Hemelvaart                do. 30 mei 2019 en vr. 31 mei 2019 Pinksteren                 ma. 10 juni 2019 Zomervakantie          za. 13 juli 2019 t/m zo. 25 augustus 2019 Naast bovenstaande algemene vakantiedagen zijn er nog andere vrije (mid)dagen zoals: extra vrije vakantiedag, studiedagen leerkrachten, zorgvergaderingen, calamiteitendag, verspreid over het hele schooljaar die alleen voor onze school gelden. Deze (mid)dagen worden direct na de zomervakantie via de jaarkalender en het ouderportaal aan u kenbaar gemaakt!  
lees meer ...

Allerlaatste papieren nieuwsbrief!

Vandaag krijgen alle oudste leerlingen de laatste papieren nieuwsbrief mee naar huis. Zoals al eerder aangekondigd worden vanaf het komende schooljaar zoveel mogelijk de nieuws- en spoedberichten via het Ouderportaal Mijn School gecommuniceerd. Het is dus van belang om als ouder(s) het ouderportaal ook te gebruiken. We kunnen zien in de beheeromgeving dat iedereen toegang heeft tot het ouderportaal. We gaan ervan uit dat u regelmatig het ouderportaal bekijkt. Zo blijft u op de hoogte van alles wat uw kind en de school aangaat. Deze nieuwsbrief kunt u eventueel in de bijlage hieronder downloaden.  
lees meer ...

Nieuwsbrief 27 juni 2018

Vandaag hebben alle (oudste) leerlingen de Nieuwsbrief meegekregen.Hieronder in de bijlage is nieuwsbrief nr. 19 van 27 juni 2018 ook te downloaden. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt er om de twee weken geen papieren versie van de nieuwsbrief aan de oudste leerlingen meer meegegeven. Alle nieuws- en spoedberichten gaan dan via het Ouderportaal. 
lees meer ...