Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Nieuwsbrief 11 juli 2018

Dit is de allerlaatste papieren nieuwsbrief die de (oudste) leerlingen meekrijgen. Vanaf komend schooljaar worden nieuwsberichten, foto's en documenten via het Ouderportaal Mijn School met ouders gedeeld.
lees meer ...

Vakantierooster + extra vrijde dag 2018-2019 alle scholen Ambion

Hieronder het vakantierooster en de Ambiondag voor het komende schooljaar zoals deze voor alle scholen van Ambion gaat gelden. Ambiondag                 wo. 3 oktober 2018  (studiedag alle leerkrachten Ambion) Herfstvakantie            za. 20 oktober 2018 t/m zo. 28 oktober 2018 Kerstvakantie             za. 22 december 2018 t/m zo. 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie      za. 16 februari 2019 t/m zo. 24 februari 2019 Meivakantie                vr. 19 april 2019 t/m zo. 5 mei 2019 (inclusief Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag) Hemelvaart                do. 30 mei 2019 en vr. 31 mei 2019 Pinksteren                 ma. 10 juni 2019 Zomervakantie          za. 13 juli 2019 t/m zo. 25 augustus 2019 Naast bovenstaande algemene vakantiedagen zijn er nog andere vrije (mid)dagen zoals: extra vrije vakantiedag, studiedagen leerkrachten, zorgvergaderingen, calamiteitendag, verspreid over het hele schooljaar die alleen voor onze school gelden. Deze (mid)dagen worden direct na de zomervakantie via de jaarkalender en het ouderportaal aan u kenbaar gemaakt!  
lees meer ...

Allerlaatste papieren nieuwsbrief!

Vandaag krijgen alle oudste leerlingen de laatste papieren nieuwsbrief mee naar huis. Zoals al eerder aangekondigd worden vanaf het komende schooljaar zoveel mogelijk de nieuws- en spoedberichten via het Ouderportaal Mijn School gecommuniceerd. Het is dus van belang om als ouder(s) het ouderportaal ook te gebruiken. We kunnen zien in de beheeromgeving dat iedereen toegang heeft tot het ouderportaal. We gaan ervan uit dat u regelmatig het ouderportaal bekijkt. Zo blijft u op de hoogte van alles wat uw kind en de school aangaat. Deze nieuwsbrief kunt u eventueel in de bijlage hieronder downloaden.  
lees meer ...

Nieuwsbrief 27 juni 2018

Vandaag hebben alle (oudste) leerlingen de Nieuwsbrief meegekregen.Hieronder in de bijlage is nieuwsbrief nr. 19 van 27 juni 2018 ook te downloaden. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt er om de twee weken geen papieren versie van de nieuwsbrief aan de oudste leerlingen meer meegegeven. Alle nieuws- en spoedberichten gaan dan via het Ouderportaal. 
lees meer ...

Nieuwsbrief 18 april 2018

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt er geen papieren versie van de nieuwsbrief aan de oudste leerlingen meer meegegeven. Alle nieuws- en spoedberichten gaan dan via het Ouderportaal.
lees meer ...

Nieuwsbrief 16 mei 2018

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt er geen papieren versie van de nieuwsbrief aan de oudste leerlingen meer meegegeven. Alle nieuws- en spoedberichten gaan dan via het Ouderportaal.
lees meer ...

Nieuwsbrief 13 juni 2018

Hieronder is de nieuwsbrief nr. 18 van 13 juni 2018 te downloaden. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt er geen papieren versie van de nieuwsbrief aan de oudste leerlingen meer meegegeven. Alle nieuws- en spoedberichten gaan dan via het Ouderportaal. 
lees meer ...

Sprookje 2018 zoekt spelers!

De zomer moet nog komen, maar Appie Nutters is als regisseur al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Sprookje dat op 29 en 30 november 2018 zal plaatsvinden. Dit jaar wordt het Sprookje weer in het Frysk gespeeld en heet “Heibel oan de baalje”. Wie van de ouders het leuk vindt om hieraan mee te doen kan dit zelf aangeven bij Appie Nutters (email: abelenutterts@gmail.com) of even doorgeven aan school tot uiterlijk 29 juni a.s.
lees meer ...