Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Nieuwe ronde Kunstatelier na schooltijd!

Docente Linda Sinnige biedt op onze school vier lessen aan op donderdagmiddagen na schooltijd waarbij je oefent met ideeën bedenken, verbeeldingskracht prikkelen, normale dingen op een anderen manier bekijken en daar vervolgens iets bij maken. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij, tekening of een uitvinding zijn. Plezier maken komt veel aan bod bij dit atelier en het gaat om jouw eigen verhaal! Het atelier heet dan ook Creatief denken en doen!

Lees meer 

Nieuwsbrief 9 januari 2019

Hieronder in de bijlage kunt u een samenvatting downloaden van de nieuwsberichten die in de afgelopen periode op het ouderportaal zijn geplaatst (in een nieuwsbrief samengebundeld)

Lees meer 

Nieuwsbrief 9 januari 2019

Hieronder in de bijlage kunt u een samenvatting downloaden van de nieuwsberichten die in de afgelopen periode op het ouderportaal zijn geplaatst (in een nieuwsbrief samengebundeld) Ook in de map documenten en de (nieuwe) website is de nieuwsbrief opgenomen. In school in de hal (hoofdingang) en hal van de kleuters hangt hiervan ook een exemplaar aan het prikbord.

Lees meer 

Muziekonderwijs in alle groepen

Vanaf maandag 14 januari tot aan de meivakantie wordt in alle groepen onder schooltijd dit schooljaar via Ateliers Majeur een impuls gegeven aan muzikale vorming.

Lees meer 
Deel deze pagina