Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Nieuwsbrief 9 januari 2019

Hieronder in de bijlage kunt u een samenvatting downloaden van de nieuwsberichten die in de afgelopen periode op het ouderportaal zijn geplaatst (in een nieuwsbrief samengebundeld)

Lees meer 

Muziekonderwijs in alle groepen

Vanaf maandag 14 januari tot aan de meivakantie wordt in alle groepen onder schooltijd dit schooljaar via Ateliers Majeur een impuls gegeven aan muzikale vorming.

Lees meer 

Resultaten oudertevredenheid en leerlingtevredenheid

Oudertevredenheid In november 2018 is er onder ouders een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het deelnamepercentage was 46%.  Op drie onderdelen zijn de ouders bevraagd:   1. Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 2. Onderwijsleerproces (leerontwikkeling, voldoende uitdaging om maximaal te ontwikkelen,     vakbekwaamheid van de leerkrachten) 3. Informatie en communicatie (informatie over wat er op school gebeurt, informatie over uw     kind) Op alle drie onderdelen scoort de school volgens de ouders gemiddeld een 8.3.  Als rapportcijfer geven ouders de school gemiddeld een 7.9 Leerlingtevredenheid Net als voor ouders is ook in november 2018 een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden voor leerlingen van groep 6-7-8.  Dit onderzoek is op school afgenomen; het deelnamepercentage was dan ook 100%. De vragen gingen over: 1. de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) 2. over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) De leerlingen geven de school gemiddeld op deze onderdelen een 8.2 en ook als rapportcijfer krijgt de school van de leerlingen gemiddeld een 8.2  De tevredenheid van ouders en leerlingen over de school in 2018-2019 is op de genoemde onderdelen uitgesplitst per vraag nader te bekijken via de website Scholen op de kaart:  https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6749/Op-e-Grins De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn in de medezeggenschapsraad van 30 januari j.l besproken; de MR herkent zich vollledig in het onderzoek.  In de leerlingenraad van 4 februari j.l zijn de uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling besproken. Ook de leerlingen herkennen en onderschrijven de resultaten.    Natuurlijk zijn we allen blij en ook wel trots op de resultaten van beide tevredenheidsonderzoeken!  Dit toont aan dat we het motto van onze school 'Samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk waarmaken. Het schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Lees meer 

Kerststukjes maken

Op maandagochtend 17 december hebben alle leerlingen onder leiding van ouders allemaal een kerststukje gemaakt!

Lees meer 
Deel deze pagina