Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Naam en richting

Op ‘e Grins is een openbare school en staat letterlijk op de grens van Jubbega en Hoornsterzwaag. Met trots kunnen we vaststellen dat Op ‘e Grins de voortzetting is van één van de oudste scholen van de gemeente Heerenveen.

In 1836 leidde een door dorpsbewoners gevoerde actie tot een nieuw schoolgebouw, waarin de kinderen het hele jaar naar school konden. Daarvoor bezochten de kinderen de zogenaamde “winterschool”. In 1887 werd het enige lokaal in tweeën gesplitst. In 1910 werden er nog twee lokalen bijgebouwd. Een nieuwe school werd in 1960 geopend.

Ook het kleuteronderwijs kent een eigen geschiedenis. Vanuit het initiatief van het buurthuisbestuur werd in 1935 een gebouwtje neergezet: de bewaarschool. In 1971 kreeg het de naam “It Pipegaeltsje”. Vanaf 1985 vormen de kleuterschool en o.l.s. “Op ‘e Grins” samen de openbare basisschool “Op ‘e Grins”. Op 23 en 24 mei 1986 is het 150 jarig bestaan uitbundig gevierd.


Hieronder de zes kernwaarden van openbaar onderwijs waar dus ook Op 'e Grins onder valt:

 • Iedereen welkom
  De openbare school staat open voor elk kind, ongeacht levensovertuiging, afkomst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid
   
 • Iedereen benoembaar
  Personeelsleden zijn aan de openbare school benoembaar ongeacht levensovertuiging, afkomst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid
   
 • Wederzijds respect
  Binnen de openbare school bestaat wederzijds respect voor de levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden
   
 • Waarden en normen
  De openbare school besteed actief aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen
   
 • Van en voor de samenleving
  De openbare school betrekt alle belanghebbenden actief bij de besluitvorming en heeft oog voor de wereld
   
 • Levensbeshouwing en godsdienst
  De openbare school biedt leerlingen de gelegenheid om levensbeschouwelijke vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te volgen.