Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Bestuur

Op ‘e Grins is een school die handelt conform de Wet Primair Onderwijs (WPO) en hoort bij Stichting Scholennetwerk De Basis in Heerenveen en valt samen met scholenkoepel Primus onder holding het Ambion. Alle openbare scholen hebben aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Alle kinderen zijn zonder onderscheid naar levensbeschouwing of godsdienst welkom op een openbare school. Iedere levensbeschouwing of godsdienst wordt gerespecteerd. Juist het omgaan met verschillende opvattingen en culturen maakt een openbare school boeiend.

Het bestuur vindt het belangrijk dat een (speciale)basisschool een school is:

  • met aandacht voor de leer- en ontwikkelingsgebieden voor elk kind
  • met aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben
  • gericht op het kind in zijn totaliteit (hoofd, hart en handen)
  • met aandacht voor kinderen uit alle culturen en de voorbereiding op een leven in een multiculturele samenleving
  • waar wordt samengewerkt
  • die in beweging is
  • met een eigen gezicht en een eigen planning
  • die in wisselwerking staat met de omgeving

Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Directie

Op ‘e Grins heeft een directeur en een waarnemend directeur. De directeur van de school legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder van Ambion dhr. Wim Jan Renkema.

De directie van onze school bestaat uit:

Directeur: Jan Russchen
Bij afwezigheid van de directeur is Johanna de Jong op maandag t/m donderdag waarnemend en Nancy Tjoelker op vrijdag en bij afwezigheid van Johanna waarnemend.