Onze School

Missie, motto en visie

Op ‘e Grins biedt als kleinste basisschool in de regio aantrekkelijk, kwalitatief goed en zo mogelijk passend onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Wij kunnen en willen als school voor kinderen het verschil maken. We bieden kinderen gelijke kansen en leveren een bijdrage aan de groei op het gebied van leerbehoefte en persoonsontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
De algemene resultaten van de school zijn structureel op of boven de vergelijkbare landelijke norm. De kwaliteitszorg is op orde. 

Met drie buurscholen vormen we het Samenwerkingsverband Kindcentrum De Oosthoek. De vier scholen bestrijken een groot voedingsgebied en bieden thuisnabij openbaar onderwijs en een kwalitatieve goede basisondersteuning. 

De scholen hebben een vergelijkbaar onderwijsconcept maar met verschillende accenten en specialismen: voor Op ‘e Grins is dat: kleinschaligheid met vertrouwen en ruimte voor leren en groeien (persoons- en talentontwikkeling), ouders, leerlingen en onderwijspersoneel werken samen en leren samen,  er zijn korte open en duidelijke lijnen tussen school-ouders-kind; transparantie vinden wij belangrijk.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina