Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onderwijsinspectie

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. De overheid geeft, door middel van regelgeving en bekostiging, de kaders waarbinnen scholen zich dienen te bewegen. De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en regels die de overheid heeft gesteld. De inspectie bezoekt de scholen en maakt een rapport over de kwaliteit van de school.

De inspectie heeft onze school op 8 april 2014 bezocht in het kader van een 4-jaarlijks regulier onderzoek en concludeert dat de kwaliteit op Op 'e Grins op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden weinig tekortkomingen kent. Om die reden is het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Daarnaast concludeert de inspectie dat er tevens geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 

Het schoolbestuur De Basis voert jaarlijks in augustus gesprekken met de inspectie over de onderwijskwaliteit op alle scholen van De Basis. Leidraad voor dit bestuurlijk gesprek zijn de door de scholen aangeleverde eindresultaten. De eindresulaten van Op 'e Grins lagen jarenlang op of boven het landelijk gemiddelde, maar in 2015 onder de norm.

Rapporten van de inspectie zijn op school in te zien, het laatste rapport (8 april 2014) is hieronder te downloaden, maar ook te bekijken op de internetpagina van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

 


Gerelateerde documenten: