Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Leerlingenraad

In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we een aantal jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie, de actie voor spelmateriaal van de COOP en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de leerlingenraad uit: Eise de Jong (groep 4), Ferre Vernooy (groep 5), Sjoerd van der Wijk (groep 6), Yort Stelma (groep 7) en Eke Westra (groep 8)