Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schoolgids, schooljaarverslag


De meest actuele schoolgids 2017-2018 (met algemene informatie) van onze school Op 'e Grins staat op de website. Er wordt op verzoek een papieren versie van de schoolgids verstrekt.
Alle huidige gezinnen ontvangen in de derde week van het nieuwe schooljaar een handige school(maand)kalender met veel praktische informatie (o.a. schoolreisjes, gymnastiektijden, schoolarts en huisbezoeken).
Nieuwe gezinnen ontvangen de kalender bij aanmelding.   

Naast de schoolgids is ook het schooljaarverslag 2016-2017 en het nieuwe schooljaarplan 2017-2018 hieronder te downloaden. 
 
Ook is het schoolplan 2016-2020 hier te lezen. In het schoolplan is het beleid van de school voor vier jaar beschreven. Per jaar wordt het beleid uitgewerkt in het schooljaarplan. Het schooljaarplan en het schooljaarverslag zijn weer onderdeel van het schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2016-2020 is in september 2016 in de plaats gekomen van het  vorige schoolplan 2012-2016.
 
Tenslotte is ook de schoolgids 2017-2018 van ons bestuur De Basis op de site geplaatst. Het is een algemeen deel met enkele bijlagen met daarin informatie die voor alle scholen van het openbaar scholennetwerk De Basis geldt.


Gerelateerde documenten: