Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schooltijden

Schooljaar 2017-2018

Groep 1 t/m 8 volgen een continurooster; het 5-gelijke dagen model. Alle dagen hebben dezelfde tijden.

Maandag t/m vrijdag: 8.30-14.00 uur

Vijf minuten voordat de school begint, gaat een automtische bel. De kinderen gaan dan naar binnen. Voor schooltijd vanaf 8.15 is er een inloopmogelijkheid. Kinderen, maar ook ouders mogen dan naar binnen. De pauze is van 10.15 tot 10.30 en 12.15-12.30 uur. Voor de ochtend- en middagpauze wordt het meegebrachte fruit/drinken en lunch door de kinderen in de klas genuttigd. De groepsleerkracht eet met de leerlingen gezamenlijk in het eigen klaslokaal.
 
Maatregelen preventie schoolverzuim

Als u kind ziek is dient u dit persoonlijk voor aanvang van de school te melden (dus niet via e-mail of broertjes/zusjes)Telefoonnummer: 0516-462415. Wordt een leerling niet afgemeld dan neemt de groepsleerkracht voor 8.45 uur contact op met de ouders. Afspraken met artsen, tandartsen dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt te worden. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan rekenen we er op dat u uw kind van school ophaalt. We sturen geen kinderen naar huis. De school voert een leerplichtbeleid dat er op gericht is dreigend schoolverzuim en ongeoorloofd schoolverzuim te voorkomen.

Voorkomen en bestrijden van schoolverzuim

Om het goed op verzuim te kunnen reageren hanteert de school een duidelijke registratiesysteem, waarin nauwkeurig het geoorloofd en ongeoorloofd verzuim van leerlingen wordt bijgehouden. In- en uitschrijvingen van leerlingen worden binnen zeven dagen aan de woongemeente van de leerling doorgegeven. De directeur is het aanspreekpunt als het om leerplicht gaat. Bij herhaaldelijke afwezigheid, al dan niet door de ouders/verzorgers gemeld, neemt de school contact op met de ouders over de oorzaken en het plan van aanpak.

Als een leerling meer dan drie dagen achtereenvolgende lesdagen zonder geldige reden verzuimt, geeft de directeur dit door aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Ook wanneer de directeur het verzuim van de leerling zorgwekkend vindt, wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld.