Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Personeel

Directeur
Jan Russchen (maandag t/m vrijdag aanwezig;
maandagmiddag afwezig)

Waarnemend bij afwezigheid directeur: Johanna de Jong
Leerkrachten groep 1-2
Matty v.d. Vlugt (maandag t/m donderdag)
Jan Russchen (vrijdag)

Leerkrachten groep 3-4-5
Johanna de Jong (maandag t/m donderdag)
Nancy Tjoelker (vrijdag) 

Groep 3 wordt op woensdag- en donderdagochtend voor
de ochtendpauze gesplitst en begeleid door juf Nancy

Leerkrachten groep 6-7-8 
Hylke Brandsma (hele week)

Groep 6 wordt op woensdag- en donderdagochtend na
de ochtendpauze gesplitst en begeleid door juf Nancy

Combinatiefunctionaris/gymnastiek 
Ondersteuning in groep 3-4-5 en 6-7-8
Yntze Seinstra (vrijdag)

Vakleerkracht schilderen/tekenen
Vera Damhuis
Leerkrachten Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 
en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Jochem Huisman: HVO-docent (dinsdagochtend tussen 8.30-10.00 uur
groep 6 en groep 7-8)
Tsippy van Opstall: GVO-docente (vrijdagmiddag 12.30-13.15 uur)

Administratief medewerker
Nantje Schapelhouman (donderdagochtend)

Intern Begeleider/Zorgcoördinator
Ina Borstlap (woensdag)

Conciërge
Rob Mast; maandagmiddag, woensdagochtend (1x per 2 weken) en vrijdag