Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Vakantierooster

Overzicht vakanties en vrije dagen Op ‘e Grins schooljaar 2017-2018

Vakanties:
Herfstvakantie:                        23-10-2017 t/m 27-10-2017

Kerstvakantie:                         25-12-2017  t/m 5-1-2018

Voorjaarsvakantie:                   26-2-2018  t/m 2-3-2018

Goede vrijdag/Pasen:               30-3-2018 en 2-4-2018

Koningsdag:                             27-4-2018

Meivakantie:                            30-4-2018 t/m 11-5-2018

Hemelvaart:                             Zit in de meivakantie

Pinksteren:                               21-5-2018

Zomervakantie:                        23-7-2018 t/m 31-8-2018


Extra vrije dagen en middagen 

Woensdagmiddag 7 februari 2018    Groep 1-8 vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. dossiermiddag schoolteam
Maandag 5 maart 2018                   Zorgvergadering schoolteam:groep 1-8 vrij
Maandag 25 juni 2018                    Zorgvergadering schoolteam: groep 1-8 vrij
Woensdagmiddag 27 juni 2018        Groep 1-8 vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. dossiermiddag schoolteam
Maandag 2 juli 2018                       Extra vrije dag groep 1-8!
Vrijdag 20 juli 2018                        Groep 1-8 vrij indien er geen calamiteiten zijn geweest.


De groepen 1 en 2 zijn de volgende maandagen vrij:

4 juni 2018, 11 juni 2018, 18 juni 2018 en 9 juli 2018

Voor alle groepen zijn nog enkele extra vrije uren beschikbaar. Deze vrije uren worden tijdig bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de website: www.opegrins.nl


Specificatie vakantie- en extra verlof t/m 10 dagen eenmaal per schooljaar en bijzonder verlof
Op vakantie onder schooltijd:
Het kan zijn dat u door uw seizoensgebonden beroep niet op vakantie kunt tijdens de schoolvakantie. Hierbij kan gedacht worden aan beroepen in de agrarische sector, de horeca of de toeristische sector.
U kunt dan vrije dagen voor uw kind aanvragen. De directeur kan uw kind namelijk eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat u toch op vakantie kunt. Dit moet dan wel de enige vakantie zijn die het gezin gezamenlijk kan doorbrengen.
Wilt u deze extra vakantiedagen aanvragen, dan moet u bij uw aanvraag ook een werkgeversverklaring inleveren. Op deze verklaring moet het beroep en de vakantieperiode van de werkende ouder (u of uw partner) staan. Ook moet de werkgever aangeven waarom er tijdens de schoolvakantie geen vrij genomen kan worden.
Let u bij uw aanvraag op de volgende punten:
*Uw aanvraag moet minimaal acht weken voor uw vakantie bij de schooldirecteur ingeleverd zijn.
*U mag maximaal 10 schooldagen vrij vragen.
*De vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 
Vrij vragen
Wettelijk is bepaald dat een school per kind per jaar 10 dagen vrij kan geven in het geval er “zwaarwegende redenen” zijn. Ouders moeten de vrije dag(en) altijd schriftelijk bij de directeur aanvragen. Deze kan toestemming weigeren, onder meer wanneer de dag grenst aan een vrije periode of wanneer er een “zwaarwegende” toets op die dag wordt afgenomen, waaraan het kind deel zal nemen.
De directeur heeft ten alle tijden het recht om in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld echtscheidingssituaties) van beide ouders een handtekening te vragen onder het in te dienen verzoek.

Ziek tijdens de schoolvakantie
Het kan voorkomen dat een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de vakantieperiode uitloopt. Uw kind kan dan pas later op school terugkomen. U moet in zo’n geval, om misverstanden te voorkomen, een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen, waarop de ziekte staat beschreven.

Vrij voor de viering van een (religieus) feest
U kunt ook vrij vragen voor de viering van een feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging. Het moet hierbij wel gaan om een officieel feest. Uw kind kan per feest één dag vrij krijgen.
U moet de schooldirecteur minimaal twee dagen van tevoren laten weten dat u gebruik wilt maken van deze regeling.

In geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties waarop u geen invloed hebt. U kunt hierbij denken aan:
 -een verhuizing van uw gezin;
 -het bijwonen van een huwelijk van iemand uit uw gezin of familie;
 -ernstige ziekte van iemand uit uw gezin of familie (het aantal vrije dagen wordt bepaald in overleg met de 
     directeur of de leerplichtambtenaar van de gemeente);
 -overlijden van iemand uit uw gezin of familie;
 -viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum
     van iemand uit uw gezin of familie.
Wanneer u weet dat uw kind niet naar school kan, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de schooldirecteur; liefst minimaal acht weken van tevoren.

Hoe dient u een aanvraag in?
Op school kunt u een aanvraagformulier voor extra (vakantie)verlof van uw kind ophalen, indien u voor verlof in aanmerking kan komen. Het ingevulde formulier moet u, met de extra verklaringen, bij de schooldirecteur inleveren.
De directeur neemt zelf een besluit over de aanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als uw aanvraag voor vrij vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ méér dan 10 schooldagen bestaat, wordt de aanvraag behandeld door de leerplichtambtenaar van uw gemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na overleg met u en de schooldirecteur.