Organisatie

Leerlingenraad

In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie, de actie voor spelmateriaal van de COOP, de uitkomsten van een leerlingtevredenheidspeiling en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.In het schooljaar 2018-2019 bestaat de leerlingenraad uit: Eise de Jong (groep 4), Ferre Vernooy (groep 5), Sjoerd van der Wijk (groep 6), Yort Stelma (groep 7) en Eke Westra (groep 8)

Deel deze pagina