Organisatie

Leerlingenraad

In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie, de actie voor spelmateriaal van de COOP en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.In het schooljaar 2018-2019 bestaat de leerlingenraad uit: Eise de Jong (groep 4), Ferre Vernooy (groep 5), Sjoerd van der Wijk (groep 6), Yort Stelma (groep 7) en Eke Westra (groep 8)

Deel deze pagina